Bij renovatie of aanleg van riolering hoeft u niet verschillende bedrijven te benaderen. JM Grondwerken verzorgt zowel de rioleringswerkzaamheden als het bijbehorende grond- en straatwerk. Niet alleen traditionele rioleringsoplossingen behoren tot ons vak, ook de aanleg van afgekoppelde hemelwaterafvoer in de vorm van infiltratiesystemen valt binnen ons dienstenpakket. Bekijk eens de referentieprojecten op deze website.